Zdrowaś Maryjo

Zdrowaś Maryjo jako jedna z najważniejszych modlitw w religii chrześcijańskiej

Łacińska nazwa tej modlitwy to „Ave Maria”, funkcjonuje również pod innymi polskimi nazwami, jak „Zdrowaś Maryjo” czy „Pozdrowienie anielskie”. Jest to przede wszystkim modlitwa wstawiennicza, a także oddaje hołd postaci Maryi oraz Jezusa. Używana jest nie tylko przez katolików, ale również przez wyznawców prawosławia. Najwcześniejszy zapis na terenie ziem polskich pochodzi z początku XV wieku, a zapisany został przez Księcia Legnickiego, w „Statutach Wacława”. Pierwsza drukowana wersja modlitwy ukazała się nieco później, bo w drugiej połowie XV wieku, we Wrocławiu w „Statutach Elyana”. Wraz z nią wydrukowano również modlitwy „Ojcze nasz” oraz „Wierzę w Boga”. Obecnie jest jedną z najpopularniejszych modlitw, skierowanych do Maryi, która w tych modlitwach bardzo często pełni rolę pomocnej i łaskawej pośredniczki, która zawsze wstawia się za dobrem wiernych.

Kolorowanki z modlitwy Zdrowaś Maryjo jako przybliżenie dzieciom znaczenia popularnej modlitwy

Znajdujące się na ilustracjach wersy modlitwy ułatwiają dzieciom identyfikację tego, czego dotyczy dany moment w tekście. Na kolorowankach dzieci mogą znaleźć przedstawienie zwiastowania dobrej nowiny do Maryi przez anioła. Następnie znajduje się scena pokornego przyjęcia wiadomości anioła przez Matkę Bożą. Dzieci mogą rozpoznać również znaną scenę z błogosławieństwem udzielonym przez krewną Elżbietę czy też scenę ukrzyżowania Jezusa. Postać Maryi jest niezwykle ważna dla wiernych, gdyż bardzo często pełni ona rolę pośredniczki, zawsze kochającej i troskliwej matki. Kierowane do Maryi modlitwy często mają charakter błagalny, dziękczynny lub chwalebny. Jest to postać, której przedstawienie było również bardzo charakterystyczne, jeśli chodzi o wygląd. Kojarzącym się i przypisanym do niej na stałe kolorem był błękit. Maryja przedstawiana jest jako spokojna postać o łagodnym i przyjaznym wyrazie twarzy, w skromnej szacie.

Dla kogo kolorowanki z modlitwą Zdrowaś Maryjo?

Niewątpliwie kolorowanki przedstawiające postać Maryi w roli głównej przede wszystkim kierowane powinny być do dzieci ludzi wierzących, które same wykazują zainteresowanie tą religią i chciałyby móc obcować z ważnymi dla niej postaciami. Wydaje się, że mogą one być kierowane do dzieci w każdym wieku, również tych najmłodszych. Nie przedstawiają żadnych skomplikowanych i niezrozumiałych treści, ale takie, które związane są z najważniejszymi dogmatami wiary katolickiej. Kolorowanki przedstawiają przyjazną i pomocną postać, która wedle wiary ma być przy dzieciach w każdym momencie. Również nieco starsze dzieci, zwłaszcza te religijne, mogą być zainteresowane tymi kolorowankami, gdyż mogą utrwalić sobie dobrze znaną postać matki Jezusa i bez trudu zawartą w kolorowankach historię.

Podsumowanie

Postać Maryi jest niewątpliwie jedną z najważniejszych postaci z Biblii. Jest adresatką wielu modlitw i pełni rolę pośredniczki, która jest łaskawa dla swoich wiernych. Kolorowanki z modlitwą Zdrowaś Mario, podobnie jak kolorowanki z bajek, sprawiają, że dzieci mogą połączyć rozwój wyobraźni przez malowanie z poznaniem bliżej obecnych w kulturze i religii postaci. Zainteresowane kolorowankami będą przede wszystkim osoby wierzące, ale nie tylko. Maryja jest również ważną postacią w kulturze. Dzieci będą mogły również dowiedzieć się albo przećwiczyć swoją pamięć co do tego, w jaki sposób przedstawiano wygląd i całą postać Maryi w sztuce.

Details

Data dodania: 03-12-2019

Kategoria: Modlitwy

Oglądano 10835 razy

Ładuje się...